Phát Triển Phần Mềm

Chúng tôi cung cấp và phát triển các phần mềm cho Tổ Chức & Doanh Nghiệp.

Chúng tôi cung cấp và phát triển các phần mềm cho Tổ Chức & Doanh Nghiệp.

Điện toán đám mây

Công nghệ điện toán đám mây, máy tính biên, các giải pháp về máy chủ AI cho Doanh Nghiệp.

Công nghệ điện toán đám mây, máy tính biên, các giải pháp về máy chủ AI cho Doanh Nghiệp.

Thiết Kế Website

Thiết kế trực quan, tùy biến tùy chỉnh phù hợp và tối ưu nhất cho tất cả các thiết bị và đối tượng người dùng.

Thiết kế trực quan, tùy biến tùy chỉnh phù hợp và tối ưu nhất cho tất cả các thiết bị và đối tượng người dùng.

Blockchain Doanh Nghiệp

Wes Chain ứng dụng các lĩnh vực tài chính, y tế, giáo dục, nông nghiệp, bất động sản, thương mại điện tử,...

Wes Chain ứng dụng các lĩnh vực tài chính, y tế, giáo dục, nông nghiệp, bất động sản, thương mại điện tử,...

Các dự án R&D

Đội ngũ chuyên nghiệp phân tích và thiết lập đề án công nghệ theo tính ứng dụng cao chuyên biệt cho Doanh Nghiệp.

Đội ngũ chuyên nghiệp phân tích và thiết lập đề án công nghệ theo tính ứng dụng cao chuyên biệt cho Doanh Nghiệp.

Giải pháp dữ liệu lớn

Tư vấn xây dựng Big Data và đưa ra lộ trình khai thác dữ liệu tạo hiệu quả cao cho Doanh Nghiệp.

Tư vấn xây dựng Big Data và đưa ra lộ trình khai thác dữ liệu tạo hiệu quả cao cho Doanh Nghiệp.

Triển Khai

Quy Trình Chuyên Nghiệp

1.

Tiếp nhận và tư vấn

Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn các phương án và giải pháp công nghệ phù hợp với quy mô Doanh Nghiệp.

3.

Triển khai

Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ vào Tổ Chức & Doanh Nghiệp. Chuẩn hóa quy trình sử dụng và các tài liệu.

2.

Tài liệu thiết kế và lộ trình

Xác nhận dự án, xây dựng tài liệu demo, phương án và lộ trình triển khai cùng các định hướng mở rộng trong tương lai.

4.

Vận hành và Bảo trì

Bàn giao dự án và hỗ trợ vận hành hoặc giám sát và bảo trì hệ thống, xây dựng kế hoạch nâng cấp giai đoạn kế tiếp.

Đặt Hẹn

Liên Hệ tư Vấn

    Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp