Công nghệ xanh của một công ty khởi nghiệp tại Abu Dhabi đang mang lại hy vọng tạo ra nước ngọt nhờ năng lượng mặt trời, không phát thải CO2 và nước muối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *